Stanovanje i arhitektura

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži

U današnje se vrijeme na dvorištu u Luki nalazi kuća, garaža, vrt i cvijetnjak, a nekad se nalazilo mnogo više objekata: kuća, štala, svinjci, kokošinjci, bunari, voćnjaci, drvarnica, kukuružnjak, štagalj i kopić.

Danas u obitelji živi nekoliko članova npr. roditelji i djeca, a nekad do tri generacije npr. baka, djed, mama, tata, sinovi i njihove obitelji.

Kuće su nekad bile drvene pokrivene slamom, rijetko je tko imao crijep i bile su male i niske, dok su danas kuće od cigle, krov je od crijepa, većina ima fasadu i puno su veće. U prošlosti se uređivala okućnica, ali posebno vrt, a isto tako i danas se isto uređuje okućnica.

Danas se kućanski poslovi baš ne dijele, a u prošlosti se točno znalo tko što radi. Mladi su nekad uređivali dvorišta oko kuće, a stariji su kosili i većinom kuhali te čistili u kući. Danas muški članovi obitelji kose travu i brinu o okućnici, dok su žene te koje su zadužene za kuću- U prošlosti je na čelu obitelji bio najstariji muškarac, ako nije bilo muškarca onda najstarija žena. Danas je većinom isto, ali se zna dogoditi da nema čela obitelji. Mlađi članovi obitelji danas žive zasebno, odvojeno od starijih članova obitelji.


Naselja su u zaprešićkom kraju zbijenog tipa, znači kuće su više na okupu, ulice, osim glavne, nisu dugačke. Oko kuće nalaze se dvorišta, voćnjaci i vrtovi. Kuće u prošlosti su drvene, uglavnom prizemnice, pravokutnog oblika, uske i dugačke, pokrov je bio od slame, kasnije črepom (crijepom).U kući su obično bile 2-3 sobe povezane vanjskim ili unutarnjim ganjkom (hodnikom), okna (prozori su bili mali ), kuća ima još i najže (tavan) , u kući je krušna peć koja služi za kuhanje, pečenje i grijanje. Na najžu se pohranjivala koruza (kukoruz), šenica (pšenica). Oko kuče se nalazi plot (ograda), od kolaca (proscov), dasaka, letava.

Štagalj je prostor, zgrada gdje se spremalo sijeno, kućanstva koja nisu imala štagalj sijeno su spremala u prostoru iznad staje, ili se sijeno slagalo u kopić (to je stog sijena naslagan oko drvenog stupa zbijenog u zemlju, oko 3-4 m visokog).

Suša je prostor gdje su se držala kola i oruđe: plug, sani, motike, bačve za vino, itd.

Štala (staja) je prostor gdje je bilo blago (krave), u kocima su bile svinje , a u kurnjaku kokoši. Uz štalu je bio gnoj.

U dvorištu je bilo određeno mjesto gdje su se cijepala drva- drvocep, a voda se je vadila iz zdenca.

Neka domaćinstva su imala i pčelinjake.

Osobni alati