Stanovanje

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Dubravica

U hižu se ulazilo na glavna vrata koja su bila malo veća, a ispred je bio ganjk ( starinska terasa). Prva prostorija u koju se ušlo bila je lojpa ( današnje predsoblje). Iz nje su vodila vrata u kuhinju, spavaću sobu i dnevni boravak, prostorija koja se i sama zvala hiža. U kuhinji je bio zidani štednjak te krušna peć čije su se kahle ( kamin) nalazile u dnevnom boravku hiže, pa je peć grijala hižu. U kuhinji je na zidu visila polica sa zdijelama, nalazila se drvena posuda za mješanje kruga. U hiži je bio veliki družinski stol sa kutnom klupom, ormar za suđe i rubeninu i krevet, a oko kahli klupe. Zidovi su bili ukrašeni valcenim malerajem te kipićima svetaca. Za zimskih mjeseci u toj se prostoriji boravilo, jelo, prebirao grah i čehalo perje. Tu se kitio bor i okupljala rodbina. U toj su prostoriji spavali starci i mala djeca, a mladi bračni par je spavao u komori ili spavaćoj sobi. Iz kuhinje se obično ulazilo u još jednu prostoriju koja je služila kao ostava gdje se držala zimnica i napoj za svinje. Kuća je imala još jedan izlaz na dvorište i prema gospodarskim objektima. Svako proljeće kuća se izvana nanovo bojala galicom, a oko prozora bi načinile bijeli okvir. Podovi su u svim prostorijama bili drveni osim u kuhinji i prostoriji za ostavu gdje je pod bio zemljani. Tavan kuće je služio za odlaganje škrinja sa žitom i vreća s grahom i brašnom. Na njemu se sušilo meso, a sama kuća je bila pokrivena šopom.

Luka

Danas se na dvorištu u Luki nalazi kuća, garaža, vrt, cvijetnjak. Nekad se nalazilo kuća, štala, svinjci, kokošinjci, bunari, voćnjaci, drvarnica, kukuružnjak, štagalj, kopić. Danas u obitelji živi nekoliko članova npr. roditelji i djeca, a nekad do tri generacije npr. baka, djed, mama, tata, sinovi i njihove obitelji. Kuće su nekad bile drvene pokrivene slamom, rijetko je tko imao crijep i bile su male i niske. Danas su kuće od cigle, krov je od crijepa, većina ima fasadu i puno su veće. U prošlosti se uređivala okućnica i to posebno vrt. Danas se isto uređuje okućnica, no obrada vrta gotovo da je izumrla. Danas se kućanski poslovi baš ne dijele, a u prošlosti se točno znalo tko što radi. Mladi su nekad uređivali dvorišta oko kuće, a stariji su kosili i većinom kuhali te čistili po kući.

Jakovlje

Kuće u Jakovlju su nekada bile drvene. U dvorištu bi ih bilo nekoliko, najčešće dvije ili tri. Uz kuće su obvezno bile i štale. Kućanski poslovi nekada su se dijelili, dok danas to više nije tako. U kući bi nekad živjelo nekoliko generacija jedne obitelji, na čijem je čelu bio najstariji muški član obitelji, kojem bi se svi obraćali iz poštovanja. Danas je taj običaj napušten. Okućnice se u prošlosti nisu uređivale, dok je danas uređivanje okućnica itekako važna aktivnost jedne obitelji u Jakovlju.

Brdovec

Nekad su kuće u Brdovcu bile prizemnice, manjih dimenzija i malih prozora, vrlo često mračne. Danas su to najčešće katnice, svjetlih fasada s velikim prozorima i balkonima. Nekoć bi u jednoj kući živjelo više generacija jedne obitelji, dok danas najčešće u jednoj kući žive roditelji sa svojom djecom do njihove udaje. Nekoć su muškarci brinuli o polju i blagu u štalama i sjenu u štagljima, a žene su obavljale kućanske poslove te brinule o djeci i vrtu. Uređenju okućnice poklanjala se pažnja nekad, ali i danas.

Pavao Kutarčić u monogafiji Općina i župa Brdovec: obiteljska i rodoslovna stabla 1800. - 2002. piše kako su se u Brdovcu u prošlosti gradile kuće od pletera,, koji se mazao zemljom. Kuće su se pokrivale trskom i šašom, jer je Brdovec bio bogat tim građevinskim materijalom. Temelji brdovečkih kuća bili su nekada od kamena, a na njega su postavljali drvene brune, tj. pocike. Vrata su također bila drvena, od kalanih i tesanih dasaka. Prilikom ulaska u kuću ušlo bi se prvotno u tzv. lopu, a potom u tzv. hižu. U lopi se nalazila krušna peć na kojoj se kuhala hrana, ali isto tako ona je grijala cijelu unutrašnjost kuće. Djeca, kada bi odrasla, spavala bi u komorama do kojih se ulazilo preko ganka.

Fotografije preuzete iz: KUTARČIĆ, Pavao. 2004. Općina i župa Brdovec : Obiteljska i rodoslovna stabla 1800.-2002. Ključ Brdovečki : Vlastita naklada.

Marija Gorica

Kuće su u Mariji Gorici nekada bile drvene, male i skromne te su imale slamnati krov. Cijela obitelj živjela je u toj kući. Stariji su se brinuli od djeci, a odrasli su radili. Okućnice su se uređivale prije, i uređuju se danas. Glava kuće je bio otac, a u nekim slučajevima i djed, dok su danas u obitelji svi ravnopravni.

Literatura

KUTARČIĆ, Pavao. 2004. Općina i župa Brdovec : Obiteljska i rodoslovna stabla 1800.-2002. Ključ Brdovečki : Vlastita naklada.

Osobni alati