Narodni plesovi i kudovi

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

KUD Ban Josip Jelačić

KUD Ban Josip Jelačić

KUD Ban Josip Jelačić djeluje od 1921. godine i jedan je od najstarijih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Te godine osnovan je muški pjevački zbor “Pjevački klub” koji svoj rad sljedećih godina nastavlja pod pokroviteljstvom grofice Anke Jelačić i mijenja ime u Hrvatsko pjevačko društvo "Jelačić". Društvo je dosad djelovalo pod raznim imenima, od već spomenutih do Hrvatsko pjevačko KUD Ilija Gregorić, Zbor Jelačić, a od 1995. godine djeluje pod imenom KUD Ban Josip Jelačić. Od samog osnutka pa sve do današnjih dana sudjeluje velikim brojem javnih nastupa u Zaprešiću, diljem Hrvatske i izvan njezinih granica. Uspješno surađuje s mnogim drugim pjevačkim zborovima, KUD-ovima i raznim udrugama, podupirući zajedno s ostalim sekcijama prosperitet KUD-a. Kroz sve sekcije KUD-a do sada je prošlo više od 300 odraslih članova i isto toliko djece koja su na taj način upoznala svoju tradicijsku kulturnu baštinu. KUD Ban Josip Jelačić danas ima oko 90 članova koji djeluju kroz pet sekcija: Mješoviti pjevački zbor, Tamburaška sekcija, Folklorni ansambl odraslih, Dječji folklorni ansambl i Etno radionica. Zborom su dirigirali mnogi dirigenti koji su svojim stručnim i umjetničkim vodstvom uspješno očuvali kulturu zbornog pjevanja, njegujući klasični, folklorni i duhovni izričaj, dok danas zborom dirigira Hrvoje Banaj. Osim što bilježi brojčani porast članstva i njegovo pomlađivanje, KUD je izdao i svoj prvi CD te prigodnu pjesmaricu.

KUD Bistra

KUD Bistra

Osamdesetih godina 20. stoljeća i povratkom iseljenika u Bistru dolazi do intenzivnijeg prikupljanja građana koji su željeli svoju kulturi i običaje sačuvati i spasiti od zaborava. S obzirom da nakon Drugog svjetskog rata dolazi do masovnog napuštanja tradicionalnog odijevanja, a zbog oskudice i do prodaje vrijedne bistranske nošnje, želja je entuzijasta bila obnoviti i sačuvati od zaborava nošnju, običaje, napjeve i kulturu tog kraja te kreću u osnivanje Odbora za kulturu, koji je osnovan 1975. godine. Odbor za kulturu osniva potom i folklornu skupinu, koja je svoj prvi nastup održala iste godine u mjestu Oborovo, prilikom otvaranja asfaltiranih putova. Iste godine folklorno je društvo nastupilo i na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu te potaknuto svojim prvim velikim uspjehom osniva KUD Bistra, a za prvog je predsjednika izabran profesor Petar Sironić. U početku je društvo brojilo 110 članova, podijeljenih u dvije sekcije: folklornu i tamburašku. Tek osnovano društvo Bistra okupljalo je članove iz sedam mjesta koja okružuju Bistru te selo Jablanovec. Godinu dana kasnije KUD Bistra proširuje svoju djelatnost te osniva i likovnu sekciju koja je tada brojila desetak članova, čiji je voditelj bio profesor Marijan Mikuljan. Posebno je za KUD Bistra značajno osnivanje tamburaške skupine za djecu školskog uzrasta pod nazivom Tičeki, koju je osnovao profesor Ivan Kresnik. Tičeki su zajedno s ostalim članovima folklorne i tamburaške sekcije KUD-a sudjelovali i na jednoj od Međunarodnih smotri folklora u Zagrebu, a nakon prekida u radu ponovno su sa svojim aktivnim djelovanjem počeli 1998. godine. Nakon osnivanja društvat težilo se i privlačenju novih članova, koji su obično dolazili iz škola bistranskog kraja. Prvi podmladak folklorne sekcije osnovan je 1977. godine te ubrzo počinje s radom pod vodstvom voditeljice učiteljice Nediljke Cvijanović. Osim mladih plesača, KUD aktivnost širi na još nekoliko polja, pa tako 1978. godine osnivaju i limenu glazbu te literarno-dramsku sekciju. Sekciju limene glazbe vodio je Ivan Kozić, no 80-ih godina 20. stoljeća zbog malog interesa skupina prestaje s radom. Iste godine kada su osnovane nove dvije sekcije, KUD Bistra pojavljuje se po prvi put i na Vinkovačkim jesenima koreografijom pod nazivom Bistranska svadba, a pojavljivanjem u Vinkovcima dolazi i do većeg interesa medija za rad KUD-a te se KUD Bistra pojavljuje i u programu RTV Zagreb. Godinu dana kasnije zbog sve većeg interesa mladih stanovnika Bistre i okolice dolazi i do osnivanje pjevačke sekcije KUD-a Bistra, pod vodstvom Vjekoslava Perkovića, koja je tada brojala oko 40-ak članova. Zasebna skupina, svakako važna za istaknuti je i etnografska skupina, čija je zadaća pod vodstvom Petra Sironića, bila sakupiti starine sa bistranskog područja. Promjenom vodstva i članova 1983. godine aktivne ostaju samo dvije sekcije Društva: folklorna i tamburaška sekcija te se izdaje informativni bilten o radu društva. Prvo inozemno putovanje KUD Bistra imao je tek 1985. godine kada su članovi društva posjetili hrvatske radnike na privremenom radu u Njemačkoj, u Južnom Badenu. Godinom najvećeg uspjeha KUD-a može se smatrati 1986. godina, kada je KUD počeo nastupati i širom Hrvatske: od Zaprešića preko Koprivničkog Ivanjca do izložbe u Etnografskom muzeju u Zagrebu, na kojoj je prikazana narodna nošnja Bistre te izložbe u galeriji Josip Račić, na kojoj je prikazano odijevanje mladića i djevojaka tih godina u Bistri te je naglašena težnja očuvanju običaja i kulture. Od osnutka KUD-a nije riješeno pitanje prostora u kojem bi KUD sa svim svojim sekcijama mogao djelovati. Djelovanje KUD-a polako izumire, tako su 1990. godine nastupili jedino na Smotri folklora u Zagrebu, a zbog Domovinskog rata dolazi do smanjenog interesa za kulturnu djelatnost. Tek 1997. Godine dolazi do novih početaka KUD-a, nakon izbora novog vodstva te djeluju u četiri sekcije: folklorna i tamburaška, te njihovi podmladci. Danas u svojem radu KUD Bistra aktivno doprinosi očuvanju tradicionalnog načina izrade kao i očuvanju svih postojećih primjeraka tradicionalne bistranske nošnje, njeguje kulturu pjevanja, plesa, jezika i običaja bistranskog kraja i ostalih dijelova domovine. Poseban naglasak društvo daje održavanju i razvoju suradnje s drugim folklornim te kontinuiranoj suradnji s iseljenim Bistranima i svim drugim dijelovima hrvatskog naroda koji žive širom Europe i svijeta. Danas KUD Bistra vodi Marija Bažulić, dok sekcije plesača vode Danijela Matovina, Marija Bogdan te Boris Harfman, a sekcije svirača vode Verica Peršin i Danijel Rožanković.

KUD Hruševec Kupljenski

KUD Hruševec Kupljenski

Selo Hruševec Kupljenski njeguje tradiciju izvornog folklora od početka rada područne škole Hruševec 1955. godine. Učitelji Nada Švaljek i Jurica Zubčić osnovali su Folklorno društvo "Hruševec". Društvo je djelovalo kratko razdoblje. Odlaskom učitelja iz sela prestalo je s radom. Nakon 40 godina, na inicijativu Stjepana Đurinskog ponovo rade tamburaška, folklorna, izvorno pjevačka i dramska sekcija. KUD Hruševec Kupljenski svoj rad započinje 1998. godine. Osnovni cilj društva je izvući sve iz starih škrinja i spasiti od zaborava, od odjeće, starih predmeta, do pjesama, plesova i običaja u što izvornijem obliku. Danas u KUD-u djeluje 70 aktivnih članova. KUD Hruševec Kupljenski organizira niz manifestacija tijekom godine, a najpoznatija je Susreti KUD-a i puhačkih orkestara, kao i smotra domaćih muzičkih sastava koji se održavaju zadnjeg vikenda u svibnju.
KUD Jablanovec

KUD Jablanovec

KUD Jablanovec osnovn je 2006. godine u peostorijama društvenog doma u Jablanovcu. Cilj je KUD-a očuvanja tradicije i običaja Prigorja Bistranskog kao i ostalih dijelova Hrvatske, ali i poticanja kulturno umjetničkih sposobnosti svojih članova na amaterskim osnovama, te organizacije kulturnih manifestacija u svome mjestu i šire. Danas su u rad različitih sekcija Kulturno-umjetničkog društva Jablanovec uključene sve generacije pa i čitave obitelji iz mjesta, a djeluju u nekoliko sekcija: folklorna sekcija odraslih, folklorna sekcija djece Jablani, tamburaška sekcija Svatići, pjevački zbor, dramska sekcija i etnološka sekcija. Voditelji sekcija su Jelena Kiseljak, Dragutin Pavković i Srećko Žmalec. Predsjednik KUD-a Jablanovec je Darko Dutković.


KUD Jakovlje

KUD Jakovlje

KUD Jakovlje osnovan je 1980.godine. Danas KUD djeluje unutar nekoliko sekcija. Pored folklorne sekcije odraslih koja je okosnica društva i broji 20 članova, u KUD-u Jakovlje posebno su ponosni na skupinu mladih folkloraša kojih je trenutno oko 40-ak, sa stalnom tendencijom rasta. Posebno su važni mješoviti pjevački zbor KUD-a kao i tamburaška sekcija te svi zajedno čine jednu homogenu cjelinu od ukupno preko 80 aktivnih članova. Posebno ističu važnost roditelja iz sekcije podmlatka, koji su velika potpora radu društva, čiji je predsjednik Igor Suhina, a koreograf Dubravko Solenički.

KUD Januševec

KUD Januševec

KUD Januševec osnovan je 1936. godine pod nazivom "Tomislav". U početku je rad Društva zasnivan na dramskoj grupi pod vodstvom priznatog kazališnog i filmskog glumca Jože Gregurina. Do prekida rada dolazi 60-ih godina 20. stoljeća, no Društvo ponovno počinje s radom 1979. godine pod nazivom KUD Januševec. U početku djeluju kao mješovito pjevačko društvo, no 1982. godine započinje s radom i dječja folklorna skupina. Iz godine u godinu sudjeluju te uspješno prolaze na smotri u Zaprešiću. Kulturno umjetničko društvo Januševec iz Prigorja Brdovečkog danas okuplja 110 aktivnih članova, koji u radu KUD-a sudjeluju u nekoliko sekcija: sekcija mješovitog pjevačkog zbora, tamburaška i folklorna omladinska sekcija, srednja folklorna skupina, pomladak i likovna sekcija. Rade zajedno sa stručnim voditeljima, njegujući izvornu pjesmu, glazbu, ples i običaje Prigorja Brdovečkog. U programu KUD-a Januševec se nalazi preko 20 koreografija s područja Hrvatske, te koreografije Hrvata Bunjevaca iz Vojvodine, Bošnjaka iz okolice Pečuha te Hrvata iz Hercegovine. Cilj Društva prvenstveno je očuvanje kulturne baštine cijele Hrvatske, s naglaskom na izvorne običaje. Isto tako već petnaest godina KUD surađuje s hrvatskom manjinom u Mađarskoj. Nastupaju diljem Europe: Češka, Francuska, Mađarska, Italija, Slovenija, Njemačka, Bjelorusija, Makedonija, a jednako tako i diljem Hrvatske. Voditelji današnjeg KUD-a Januševec su Branko Blažević, Petar Varga, Blaženko Marić te Mihaela Orsag.


KUD Kupljenovo

KUD Kupljenovo

Počeci današnjeg KUD-a Kupljenovo sežu u 1983. godinu, kada je osnovana dramska družina KUD-a Kupljenovo , koja još i danas izvodi i scenski predstavlja isključivo njezine dramske tekstove. Uz dramsku sekciju, koju od osnutka KUD-a vodi Zorica Jandras, posljednje desetljeće poseno je aktivna glazbeno-plesna skupina. Suvremene scenske prikaze starinskih narodnih običaja kupljenskoga kraja osmišljava i priređuje voditelj etnolog Ivica Ivanković. U radu KUD-a danas aktivno djeluje sedamdesetak članova različite životne dobi koji sudjeluju u radu nekoliko sekcija: folklornoj skupini, dramskoj družini, dječjoj folklornoj skupini, muškoj pjevačkoj skupini i ženskoj pjevačkoj skupini Ivančice. KUD Kupljenovo sudjeluje u snimanju tonskih zapisa, ali i televizijskih izdanja, pa je njihovo djelovanje zabilježeno i na nosaču zvuka "Lepo nam je, lepo, Zagorje zeleno". Glazbena priča drugog nosača zvuka pod nazivom "Kupljenovo, u srcu te nosim" snimljena je 2008. godine. KUD Kupljenovo sudjeluje i na brojnim manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, pa su tako običaje kupljenskog kraja predstavljali i na gostovanjima u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Španjolskoj, Bugarskoj i Njemačkoj, Slovačkoj te Makedoniji. Predsjednica KUD-a je Barbara Franić.
KUD Pojatno

KUD Pojatno

Kulturno umjetničko društvo Pojatno osnovano je 2004. godine sa svrhom okupljanja zainteresiranih mještana za pjevanje i druženje. KUD djeluje okupljajući članove u dvije sekcije, a to su veliki mješoviti pjevački zbor i mali dječji zbor. U pjevački zbor priključili su se i mještani iz okolnih mjesta. Društvo svojim nastupima obogaćuje kulturne i društvene događaje u Pojatnu, gradu Zaprešiću i okolnim općinama svojim repertoarom na kojem se nalazi pedesetak narodnih, sakralnih i starogradskih pjesama. Voditelj velikog pjevačkog zbora je Mladen Kuhar, a malog dječjeg zbora je Tatjana Pokupec. Predsjednica KUD-a Pojatno je Nada Turk.

KUD Mihovil Krušlin, Šenkovec

KUD Mihovil Krušlin

Kulturno-umjetničko društvo Mihovil Krušlin osnovano je 1995. godine. Poseban je KUD jer nosi ime poznatog pjesnika i slikara Mihovila Krušlina, jednog od najznačajnijih hrvatskih pejzažista, rođenog u obližnjem mjestu Ključ. Sjedište društva je u Šenkovcu. Društvo okuplja 80 aktivnih članova, od toga 50 djece, a djeluju tamburaška sekcija, ženska pjevačka sekcija, te dvije folklorne sekcije. Osnovni cilj KUD-a je očuvanje tradicije i narodnih običaja Šenkovca i okolice kao i cijele Hrvatske te njegovanje karakterističnog govora toga kraja - kajkavske ikavice, kojom se govori na području Sutlanske doline u kojoj društvo djeluje. Naročito se njeguju običaji Vincekova, Jurjeva i Martinja. Tokom godina društvo bilježi brojne nastupe na području Općine Brdovec, Zagrebačke Županije i cijele Hrvatske, ali isto tako putuje na brojna gostovanja u inozemstvo poput gostovanja u Mađarskoj i Belgiji. KUD Mihovil Krušlin je i organizator već tradicionalnog Božićnog koncerta u Šenkovcu, a isto tako zajedno sa OŠ Ivana Perkovca iz Šenkovca obilježava Dane kruha u Župnoj crkvi Sv. Vida u Brdovcu, te je nositelj obilježavanja Dana Šenkovca i svibanjskih pobožnosti. Godine 2002. KUD je snimio vlastiti nosač zvuka pod nazivom „Popevke i srce“ na kojem je obrađeno 17 pjesma iz cijele Hrvatske, a 2010. godine zajedno sa Udrugom Ivana Perkovca iz Šenkovca, realiziran je nosač zvuka s napjevima na kajkavskoj ikavici. Rad društva nagrađen je i Poveljom Općine Brdovec 1999. godine te Plaketom Zagrebačke Županije 2010. godine. Predsjednica KUD-a je Karmen Luketić.

Umjetnička udruga Plemićka mladež

Plemićka mladež


Umjetnička udruga „Plemićka mladež“, osnovana je 20. svibnja 1999. s ciljem njegovanja, istraživanja, prezentiranja kulture življenja plemstva i uglednog građanstva polovice 19. stoljeća i očuvanja uspomene na bana Jelačića. Inicijatorica osnivanja je predsjednica Udruge, kostimografkinja Lidija Gašpar koja nas svojim raskošnim balskim haljinama, časničkim uniformama i plesovima vraća u Jelačićevo doba. Udruga podsjeća da Hrvatska nije samo zemlja seoskih predaja, već da postoji i baština, koju su joj ostavili ljudi i obitelji više kulturne i društvene razine, a koja je jednaka onoj ostalog europskog plemstva i uključuje se u vrednote hrvatskog društva u cijelosti. Udruga sudjeluje u brojnim manifestacijama grada Zaprešića i okolice poput Dana plemstva u Novim dvorima, Božićnog valcera i sl., no najznačajniji događaj za ovu udrugu je svakako Jelačićev bal, koji se održava u zaprešićkim dvorcima Lužnici i Novim dvorima.

Osobni alati