Kak se je tišlar obogatu

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži

OŠ Pušća i PŠ Pavla Štoosa, Dubravica od početka sudjeluju u projektu Wiki-dveri. Ovogodišnja tema su legende i priče zaprešićkog kraja te smo stoga pozvali u našu školu spisateljicu i poznavateljicu bilja iz Dubravice Josipu Štos koja je s nama podijelila priču "Kako se stolar obogatio" / "Kak se je tišlar obogatu". Prema njezinim kazivanjima priča se temelji na stvarnim događajima, a dogodila se prije dvjestotinjak godina. Odlučili smo tu priču prikazati kroz umjetničku formu kazalište sjena. S izvornim dubravičkim dijalektom pomogla nam je profesorica glazbene kulture Mihaela Horvat.


Priča govori o stolaru koji je bio siromašan i živio je skromno sa ženom i majkom. Želio se obogatiti i sklopio je dogovor s crnim čovjekom. Obogatio se i dobio djecu, ali je zaboravio što je obećao crnom čovjeku. Prošlo je sedamnaest godina od dogovora i crni čovjek je došao po njihovu kćer. Stolareva majka je upozorila njegovu ženu i rekla joj da odvede kćer u crkvu s njenom krsnom kumom. Odjednom je počelo veliko nevrijeme, cijelo imanje je izgorjelo. Tako je stolar ostao bez kuće i imanja, ali je uspio spasiti kćer.

Pouka ove priče je da budemo sretni s onime što imamo i da se ne upuštamo u poslove s crnim čovjekom.


Snimka kazališta sjena nalazi se na poveznici: https://youtu.be/k9CJTRh0BtM.


Donosimo i tekst priče sa izvornim naglascima:


Prȅd pȕno lȇt v nãšem krȁji žȋvau je jȅn tȉšļar. Ni mãu prȇveč põsla, bȉu je sirumȁk.

Še su k tẽmu bȁba i on bilȉ bȅz decȅ. Tȉšļara je tu fȅst mõčilo.

Jȇnega dnẽva, dok je bȉu pri svȍji stȃri mãmi, pȉta ga ȏna: „Kȁ te mõčȉ, sȉnek?“

„Ftȅu bi se obogȃtiti, i sȋne bi ftȅu ki bi z mȅnoj dȅlali.“

„Vȉdim da te to fȅst mõčȉ, pa ti bȍm nȅka pũvedala. Prãjdi pu nõći v dȍbravu na križpõtec.

Tȁm lȅpu pučȃkaj punoćȉ, pa boš vĩdau kȃ bȍ.“

I naprãvu je tȉšļar tȁk kȁk mu je stãra mãma pũvedala. Tȁk je on čãkau, a v punoćȉ dȍšu je čȇrni člȏvek.

„Kȁ ćȇš?“, pȉta čȇrni člȏvek.

„Ja bi se ftȅu obogȃtiti. I sȋne bi ftȅu mȇti ki bi z mȅnoj dȅlali“, velȉ tȉšļar.

„Nȃj ti bȍ kȁ ćȇš. Ali za sȅdimnajst lȇt ja bȕm dȍšeu pu svȍje.“

„Mõre, mõre. Fse kȁ ćȇš!“, velȉ tȉšļar.

Povȅdau je tȉšļar stȃri mãmi fse kȁ je čȇrni člȏvek povȅdau i kȁ je ftȅu.

A stȃra mãma je ȍdma znȁla kȁ bȍ čȇrni člȏvek iskȁu.

Od tȅga dnȇva fse se premȇnilo. Tȉšļar je mãu pȕno pȍsla. Dȅlau je stõle, lumãre, lȅse.

Najȅnkrat se je obogãtu.

A i pri jȅngvoj bȁbi se nȇka premȇnilo. Bȉla mu je bȁba nosẽća i rodȉla je cȕricu Mȃgdicu.

Prẽšle su lȇte, rodȉla tȉšļaruva bȁba i sȋne. Bȉu je tȉšļar z bȃbuj bogȁt i srȇćin.

Prẽšlo je sȅdimnajst lȇt, a tȉšļar je pozãbiu kȁ je obȇčau čȇrnemu človȇke.

Ali stȃra mãma ni pozȁbila.

Pozõve ȏna tȉšļarevu bȁbu k sȇbe i fse joj povẽda kȁ se je dugõdilo.

„Dȍšlo je vrẽme da čȇrni člȏvek dȍjde pu svojȅ. „Dõšeu ti bȍ pu tvõjo Mȃgdico.“, velȉ stȃra mãma.

„Joj, stȃra mãma! Kȁ da dȅlam? Nedȁm svõjo Mȃgdico!“, jȕkala se je tȉšļaruva bȁba.

Velȉ joj stȃra mãma: „A ti, dȅte naprȁvi tȁk. Utprãvi Mȃgdicu jũtre z jȅinoj kȇrsnoj bȕtroj v cȇrkvu.

Naj se v cȇrkvi cẽli dȅn mũlijo, pa dok čȇrni člȏvek dȍjde pu jȍ, bȍ na sȉgurnem!“

Naprȁvila tȉšļaruva bȁba kȁ joj je stȃra mãma puvẽdala.

Gdȁ je čȇrni člȏvek dõšeu pu Mȃgdicu, ni ju mõgo sõboj otpelȁti.

Najȅnkrat je počȅlo vẽliko nẽvreme, debẽli dȇš je cũrou, fȅst je germȅlo.

Ȍnda je vdȅrla strẽla v tȉšļaruvu hȋžu.

Počȅla je hȋža gorȅti, a i štȃla i cẽli grȕent.

Fse je zgorȅlo.

Tak je tišljaruva bȁba ȕspela Mȃgdicu spãsiti, ali su ostȁli bȅz cẽluga grȕenta, še vȅkši sirumãki nȅk kȁ su pre bilȉ.

Ne velȉju ljȗdi zabȁdaf da z čȇrnim človȅkom ni vrȇdno põsla mȇti.

Osobni alati