OŠ Pušća, Pušća

Izvor: Wiki-dveri

Skoči na: orijentacija, traži
OŠ Pušća

Osnovna škola Pušća nalazi se u Donjoj Pušći pored grada Zaprešića. Školu pohađa 314 učenika zajedno sa područnom školom Dubravica. Osnovna škola Pušća jedna je od najstarijih škola zapadnog dijela Zagrebačke županije. Škola je počela raditi 1848., a pisani dokumenti datiraju iz 1858. Prva škola iz 1848. godine otvorena je u krčmi pored kapele svetog Andraša u Bregovljani. Zanimljivo je da su prvi učenici u osnovnoj školi Pušća bili pet dječaka i jedna djevojčica. Šest godina kasnije školska je zgrada postala žrtvom požara, zajedno sa službenim spisima koji bi svjedočili o njenom radu i uspjehu. Troškom župljana, 1868. godine sagrađena je nova školska zgrada u Pušći, a ona u Bregovljani je napuštena. Pušću danas čini 8 zaselaka: Marija Magdalena, Bregovljana, Hrebine, Žlebec Pušćanski, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Donja Pušća, Hruševec Pušćanski. U školskoj zgradi iz 1913. nastava se odvijala sve do 2002. godine kada je završena izgradnja nove školske zgrade, jedne od najmodernijih u Hrvatskoj, u kojoj iste godine započinje nastava. U osnovnoj školi Pušća danas je sveukupno 22 razreda, 11 nižih i 11 viših razreda.
OŠ Pušća / PŠ Dubravica sudjelovala je u projektu Wiki-dveri VI uređivanjem stranice Kak se je tišlar obogatu.


Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri VI

 • Ana Drčić
 • Lana Fabijanec
 • Kaja Krčelić
 • Klaudia Nemčić
 • Ema Stiperski


Koordinator projekta u školi:

 • knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu Wiki-dveri V uređivanjem stranice Proglasna knjiga u Pušći.


Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri V

 • Veronika Fistrić
 • Marta Gudec
 • Katarina Jelačić


Koordinator projekta u školi:

 • knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu Wiki-dveri III uređivanjem stranice o Dragutinu Boraniću


Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri III:

 • Matea Behin
 • Lara Fiolić
 • Adrian Iveković
 • Sara Pšeničnjak


Koordinator projekta u školi:

 • knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu uređivanjem stranice o dvorcu Laduč.


Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri:

 • Ivana Šporčić
 • Katarina Mihok
 • Marin Mrkonjić
 • Doroteja Percela
 • Robert Lacković
 • Nikolina Peršić


Koordinator projekta u školi:

 • knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
Osobni alati